Kişisel verilerin Korunması Kanunu ( K.V. K. K.)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
SONGÜL BEYAZ TEKSTİL SANAYİ TİC. VE LTD.ŞTİ.
ADRESİ : Yenibosna merkez mahallesi değirmenbahçe caddesi
A1-A1A A1B No:17 A1A İç kapı no: 36 Bahcelievler/İstanbul
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 422985-5
MERSİS NUMARASI : 0774-0671-4850-0001
TELEFON : 05330968162
KEP ADRESİ : songulbeyaz@hs01.kep.tr

İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
SONGÜL BEYAZ TEKSTİL SANAYİ TİC. VE LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır. SONGÜL BEYAZ TEKSTİL SANAYİ TİC. VE LTD.ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, depolanmak, muhafaza edilmek, değiştirilmek, yeniden düzenlenmek, devralınmak, sınıflandırılmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.
Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu
Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve
muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri
amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.
Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine
getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu
hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza
aranmaksızın işlenmektedir.

İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz. İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir.